Animacja wolnego czasu w praktyce

Animacja wolnego czasu stanowi jeden ze zdecydowanie najistotniejszych rodzajów rozrywki, jaka jest dzisiaj proponowana grupom społecznym, różnorodnym i zróżnicowanym. Powodem, dla którego naprawdę warto jest wziąć ten rodzaj rekreacji pod uwagę okazuje read more

Kultura popularna a kultura masowa

W kontekście kultury masowej można wspomnieć o dwóch różnych innych zagadnieniach z tym pojęciem związanych, a mianowicie – kultura ludowa, ale to dużo rzadziej oraz kultura popularna, czy też skrót od read more