Animacja wolnego czasu w praktyce

Animacja wolnego czasu stanowi jeden ze zdecydowanie najistotniejszych rodzajów rozrywki, jaka jest dzisiaj proponowana grupom społecznym, różnorodnym i zróżnicowanym. Powodem, dla którego naprawdę warto jest wziąć ten rodzaj rekreacji pod uwagę okazuje się zwłaszcza mnogość funkcji przypisywanych tej formie zachowania kulturalno-rozrywkowego. O czym mowa? Więcej poniżej. Na pewno warto zwrócić uwagę na to, że animacja …

Kultura popularna a kultura masowa

W kontekście kultury masowej można wspomnieć o dwóch różnych innych zagadnieniach z tym pojęciem związanych, a mianowicie – kultura ludowa, ale to dużo rzadziej oraz kultura popularna, czy też skrót od niej- popkultura. Czym jest tego rodzaju forma rozrywki, jaka dostarczana jest powszechnie ludności, stanowiąc w pewnym sensie przejaw sztuki? Dowiesz się o tym, gdy …