Rozwój cyrku w Europie

Czy wiedziałeś, że pierwszy cyrk pojawił się stulecia temu, a mianowicie w okresie funkcjonowania starożytnego Rzymu? Wówczas było to spektakularne widowisko, regularnie przyciągające wszystkie warstwy społeczne, bez względu na ogólnie dominujący wówczas podział społeczny ludności rzymskiej. Musimy dodać, że także starożytny cyrk, jakim był Circus Maximus stanowił miejsce rozrywki będące wzorem do stworzenia pierwszego nowożytnego cyrku, jaki https://ledolux.pl/ formy rozrywki, ale też kultury masowej. Mowa tu oczywiście o cyrku Philipa Astleya, który pochodził z Wielkiej Brytanii i co za tym idzie, założył pierwszą tego rodzaju działalność w obszarze Londynu.
Jeżeli natomiast mowa o kontynencie europejskim, to pierwsza tego rodzaju działalność, jaką określa się formą sztuki i popkulturą w najczystszym wydaniu, powstała już w średniowieczu. https://wieniecwarszawa.pl/wiazanki-pogrzebowe-bemowo/ Wtedy to cyrk nawiązujący do tego, co na temat cyrku wiemy dziś, tworzyli wędrowni artyści – trupa składająca się z aktorów, ale także tak zwanych dawniej kuglarzy mających zachęcać do poświęcenia uwagi wszystkich miłośników rozrywki w szerokim tego słowa pojęciu.

Musimy także dodać, że z czasem na pierwotnych aktorów zwanych kuglarzami zaczęto mówić hecarze. W szczególności takie ich miano dominowało na terenie Rusi, ale tam też pojawił się termin skomorochami. Biorąc pod uwagę ich nazewnictwo, to jest wyżej wspomnianych aktorów, przedstawienia, jakie oni urządzali określane były hecami. Ich miejscem były gigantyczne niekiedy areny, które stanowią po dziś dzień nadrzędne, centralne miejsce w cyrku nowożytnym.